Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEJ IZBY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH jest jednym z 12 okręgów Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Polską Izbę Rzeczników Patentowych powołano do życia w 1993 roku. W chwili obecnej PIRP działa na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych i zrzesza ponad 900 członków, którzy posiadają status osoby wykonującej zawód zaufania publicznego i pracują na własny rachunek lub w kancelariach patentowych albo w ramach umowy o pracę (w przedsiębiorstwie, na uczelni wyższej itp.).


ul. Madalińskiego 20 lok. 2, 02-513 Warszawa
(wejście od ulicy św. Szczepana)
tel.: +48 (22) 646-40-12 lub +48 (22) 646-41-43.
e-mail: info@pirp.org.pl
Więcej na stronie: www.rzecznikpatentowy.org.pl