Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP jest jedną z 16 okręgowych izb architektów. Izba Architektów powstała na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. „O samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów” (Dz. U. nr 5 z 2001r. poz. 42). Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów rozpoczęła swą działalność na pierwszym zjeździe 20.01.2002 r.

Przewodniczącym Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów jest arch. Robert Szumielewicz.

ul. A. Madalińskiego 20 lok. 3b, 02-513 Warszawa
tel.: +48 (22) 856-21-28
e-mail: mazowiecka@izbaarchitektow.pl
Więcej informacji na stronie: www.mazowiecka.iarp.pl