Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie jest jedną z 20 izb aptekarskich zrzeszonych w Naczelnej Izbie Aptekarskiej. Prezesem OIA w Warszawie jest mgr farm. Michał Byliniak. Naczelna Izba Aptekarska powstała w 1939 r., jednak z powodu wybuchu II wojny światowej zaczęła swoją działalność dopiero w 1951 r.

ul. Długa 16; 00-238 Warszawa
tel.: +48 (22) 635-45-54
e-mail: warszawa@oia.pl
Więcej na stronie: www.warszawa.oia.org.pl