Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W WARSZAWIE jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego radców prawnych, którego celem jest reprezentowanie interesów zawodowych radców prawnych, a także zapewnienie najwyższego poziomu usług prawniczych świadczonych przez radców prawnych.
Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz ustrój i organizację samorządu radcowskiego określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Samorząd radców prawnych jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa, a przynależność radców prawnych i aplikantów radcowskich do samorządu jest obowiązkowa.
Do zadań samorządu należy w szczególności:

  • udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych,
  • reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych,
  • współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa,
  • przygotowywanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz doskonalenie zawodowe radców prawnych,
  • nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich,
  • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach państwowego systemu takiej pomocy,
  • prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania pomocy prawnej.

Poza realizacją zadań ustawowych,  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie m.in.:

  • podejmuje działania integracyjne na rzecz swoich członków (w szczególności imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym),
  • prowadzi działalność pro bono.

Kontakt:
ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa
tel.: + 48 (22) 862 41 69 (do -71)
e-mail: oirp@oirpwarszawa.pl
Więcej na stronie: www.oirpwarszawa.pl