Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna jest jedną z 16 okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych. Okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną stanowią lekarze wpisani do rejestru jej członków. Na obszarach poszczególnych województw (lub grup województw) działają okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne zrzeszone w Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną.
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna jest samorządem zawodowym zrzeszającym i reprezentującym lekarzy weterynarii. Zajmuje się nadzorem nad należytym wykonaniem zawodu lekarza weterynarii. Prezesem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej jest dr hab. Krzysztof Anusz.


ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
tel.: +48 (22) 853 09 28
e-mail: wilw@wilw.waw
Więcej na stronie: www.wilw.waw.pl