Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

KRAJOWA RADA KURATORÓW jest centralnym organem samorządu kuratorskiego powołanym ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. Rada działa od 10 lipca 2002 r. Kadencja Rady jest czteroletnia i na ten okres Rada wybiera trzyosobowe prezydium. Zadaniami KRK jest między innymi opiniowanie aktów prawnych dotyczących kurateli, dbałość o kwalifikacje, poziom i warunki wykonywanej pracy oraz inicjowanie badań i współpraca z organizacjami kuratorów innych krajów. Przewodniczącym KRK jest Henryk Pawlaczyk.

Adres do korespondencji:
Krajowa Rada Kuratorów
Ministerstwo Sprawiedliwości
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11

Siedziba:
ul. Chopina 1, 00-950 Warszawa, pokój 217
tel.: +48 (22) 239-07-12
e-mail: krajowarada.kuratorow@o2.pl
Więcej na stronie: http://kurator.webd.pl