Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

REGIONALNY ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW W WARSZAWIE wchodzi w skład Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Regionalny Oddział KIBR w Warszawie to pierwszy oddział w kraju pod względem liczby członków i według liczby podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Obejmuje swoim działaniem dawne województwa: ciechanowskie, ostrołęckie, płockie, siedleckie i warszawskie. Oprócz oddziału w Warszawie w skład Mazowieckiego Forum wchodzi także Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Radomiu.
Zadaniem Oddziału jest integracja środowiska biegłych rewidentów. Ponadto Oddział prowadzi m.in. działalność szkoleniowo-instruktażową dla biegłych rewidentów. Organizowane są wykłady, prelekcje, seminaria i konferencje szkoleniowe o tematyce zaproponowanej przez członków oddziału. Prezesem Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Warszawie jest Agnieszka Gajewska.


ul. Wolność 7 lok. C (I piętro), 01-018 Warszawa
tel.: +48 (22) 862-54-70 lub +48 (22) 862-54-80
e-mail: biuro@kibr.waw.pl
Więcej na stronie: www.warszawa.kibr.org.pl