Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEJ IZBY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH jest jednym z 12 okręgów Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Polską Izbę Rzeczników Patentowych powołano do życia w 1993 roku. W chwili obecnej PIRP działa na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych i zrzesza ponad 900 członków, którzy posiadają status osoby wykonującej zawód zaufania publicznego i pracują na własny rachunek lub w kancelariach patentowych albo w ramach umowy o pracę (w przedsiębiorstwie, na uczelni wyższej itp.).


ul. ul. Żelazna59 lok. 134

tel. (22) 646 40 12

e-mail: info@pirp.org.pl
Więcej na stronie: www.rzecznikpatentowy.org.pl