Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

WARSZAWSKI ODDZIAŁ TERENOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO jest częścią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wraz z nim województwo mazowieckie obejmuje jeszcze Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Oddział Radomski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Statut Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uchwalony został przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTP 21 września 2005 r. ze zmianami wniesionym uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 27 stycznia 2007 r. oraz z 1 grudnia 2012 r. Przewodniczącą Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jest dr Monika Tarnowska.


ul. Mickiewicza 64/66, 01-650 Warszawa
tel. + 49 (22) 884-884-959
e-mail: wot.ptp@gmail.com
Więcej na stronie: www.wotptp.waw.pl