Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

IZBA KOMORNICZA W WARSZAWIE działa w oparciu o ustawę z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji z późn. zmianami. Jest ona obok Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie organem samorządu komorniczego. Izba Komornicza w Warszawie sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów, a także zajmuje się szkoleniem komorników i aplikantów. Izba Komornicza w Warszawie jest jedną z 11 izb w Polsce. Izbę komorniczą tworzą wszyscy komornicy prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego. W ramach Izby Komorniczej w Warszawie działa obecnie 175 komorników.
Przewodniczącym Rady Izby Komorniczej w Warszawie jest Stefan Paweł Gintowt.


ul. Kaliska 23 U5, 02-316 Warszawa
tel.: +48 (22) 824-13-88 lub +48 (22) 506-58-88
e-mail: izba.warszawska@komornik.pl
Więcej na stronie: www.izba.warszawska.komornik.pl