Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

MAZOWIECKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH funkcjonuje w ramach Krajowej Izby Doradców Podatkowych. KIDP jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475 z pn. zmianami). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom. Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest jednym z 16 oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Jej przewodniczącym jest Paweł Trojanek.


ul. Targowa 20a, 03-731 Warszawa
tel. +48 (22) 618 76 08, +48 (22) 618 75 12
kom. 723-575-701, 723-575-702, 669-033-917
e-mail: mazowiecki@kidp.pl
Więcej na stronie: http://mazowiecki.kidp.pl