Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 

Prezydencja 2019-2020 – Mazowiecka Okręgowa IARP

Szanowni Państwo Posłowie i Senatorowie,

już na najbliższych posiedzeniach Sejmu i Senatu będziecie Państwo decydować o wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich. W imieniu naszej organizacji, Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz naszych członków zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie społecznej kandydatki na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich i oddanie głosu aprobującego kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińską-Bluszcz podczas głosowania.

Poparcie dla Zuzanny Rudzińskiej–Bluszcz wyraziło wiele organizacji i liczba popierających stale rośnie. Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zrzesza samorządy zawodowe, których zadaniem i misją jest stanie na straży profesjonalizmu i uczciwości naszych członków docenia profesjonalizm i uczciwość pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Prawa obywatelskie nie mają politycznych barw. Jesteśmy zgodni, że osoba piastująca urząd RPO powinna być przede wszystkim wyczulona na problemy i codzienne wyzwania Polaków, rozumieć państwo i jego instytucje i zgodnie z ideą funkcji – pozostać niezależna od partii politycznych. Jako samorządy zawodów zaufania publicznego uważamy to za bardzo ważne.

Pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz jest jedyną zgłoszoną kandydatką na urząd RPO. Zwolennicy i podopieczni organizacji, które ją zgłosiły, to silny mandat społeczny. Wspólnie reprezentujemy miliony obywateli, z którymi pracujemy, i którym pomagamy. W kandydaturze Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz pokładamy szczere zaufanie. Jej dziesięcioletnia praktyka prawniczki w kancelarii, w tym działania pro bono i pięcioletnie doświadczenie urzędniczki państwowej czynią z niej kompetentną osobę do stanowiska RPO – Rzecznika, który zawsze będzie stał po stronie obywateli.

 

W imieniu Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,

w związku z prezydencją sprawowaną przez Mazowiecką Okręgową Izbą Architektów RP: 

Robert Szumielewicz – przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej IARP

Urszula Szabłowska – wiceprzewodnicząca Rady Mazowieckiej Okręgowej IARP

Sygnatariusze:

1.Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

2.Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

3.Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

4.Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

5.Mazowiecka Izba Rzeczników Patentowych

6.Polska Izba Biegłych Rewidentów (Regionalny O. w Warszawie)

7.Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

8.Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

9.Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie