Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

16 stycznia 2020 r. odbędą się warsztaty dla przedstawicieli poszczególnych izb zrzeszonych w mazowieckim Forum Celem warsztatów jest wypracowanie najlepszego sposobu na pokazanie w jaki sposób idea zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej wpływa na wykonywanie zawodu zaufania publicznego i jak w tym kontekście są postrzegane przez społeczeństwo zadania samorządów zawodowych. Warsztaty będą trwały 3 godziny, a poprowadzi je wykładowczyni z Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Innowo, dr Agnieszka Sznyk.